Máy Chủ Ảo VPS

(Choose Another Category)

Bắt đầu từ
500,000 VND
Hàng tháng
VPS A
E5-2620 2.0 GHz CPU
1G RAM
50GB HDD
100Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Không giới hạn Lưu lượng
01 Địa chỉ IP
Windows/Linux Hệ điều hành
24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Bắt đầu từ
700,000 VND
Hàng tháng
VPS B
E5-2620 2.0 GHz CPU
2G RAM
100GB HDD
100Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Không giới hạn Lưu lượng
01 Địa chỉ IP
Windows/Linux Hệ điều hành
24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Bắt đầu từ
1,000,000 VND
Hàng tháng
VPS C
E5-2620 2.0 GHz CPU
3G RAM
150GB HDD
100Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Không giới hạn Lưu lượng
01 Địa chỉ IP
Windows/Linux Hệ điều hành
24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Bắt đầu từ
1,300,000 VND
Hàng tháng
VPS D
E5-2620 2.0 GHz CPU
5G RAM
200GB HDD
100Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Không giới hạn Lưu lượng
01 Địa chỉ IP
Windows/Linux Hệ điều hành
24/24 Hỗ trợ kỹ thuật
Bắt đầu từ
1,600,000 VND
Hàng tháng
VPS E
E5-2620 2.0 GHz CPU
8G RAM
250GB HDD
100Mbps Băng thông trong nước
10Mbps Băng thông quốc tế
Không giới hạn Lưu lượng
01 Địa chỉ IP
Windows/Linux Hệ điều hành
24/24 Hỗ trợ kỹ thuật