Máy Chủ Cloud VPS

(Choose Another Category)

1,400,000 VND
Hàng tháng
Cloud VNN Bronze
1v CPU
2G RAM
40GB HDD
500.000đ/10Mbps Băng thông trong nước
500.000đ/512Kbps Băng thông quốc tế
130.000đ/01 Địa chỉ IP
2,400,000 VND
Hàng tháng
Cloud VNN Silver
2v CPU
4G RAM
80GB HDD
500.000đ/10Mbps Băng thông trong nước
500.000đ/512Kbps Băng thông quốc tế
130.000đ/01 Địa chỉ IP
4,500,000 VND
Hàng tháng
Cloud VNN Gold
4v CPU
8G RAM
120GB HDD
500.000đ/10Mbps Băng thông trong nước
500.000đ/512Kbps Băng thông quốc tế
130.000đ/01 Địa chỉ IP