Đại Lý Resell Hosting

(Choose Another Category)

500,000 VND
Hàng tháng
Reseller A
10GB Dung lượng
200GB Băng thông
25 Tên miền chính
25 Tài khoản FTP
25 Database (MSSQL/MySQL)
125 Subdomain/Alias/Park
250 Mailbox theo tên miền
650,000 VND
Hàng tháng
Reseller B
20GB Dung lượng
300GB Băng thông
45 Tên miền chính
45 Tài khoản FTP
45 Database (MSSQL/MySQL)
225 Subdomain/Alias/Park
450 Mailbox theo tên miền
850,000 VND
Hàng tháng
Reseller C
40GB Dung lượng
400GB Băng thông
55 Tên miền chính
55 Tài khoản FTP
55 Database (MSSQL/MySQL)
275 Subdomain/Alias/Park
550 Mailbox theo tên miền
1,200,000 VND
Hàng tháng
Reseller D
70GB Dung lượng
500GB Băng thông
70 Tên miền chính
70 Tài khoản FTP
70 Database (MSSQL/MySQL)
350 Subdomain/Alias/Park
700 Mailbox theo tên miền